Algemeen

Het bachelorprogramma van de Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) is een nationaal honoursprogramma dat excellente Nederlandse bachelor studenten de kans biedt China te ervaren in een zomerprogramma met academische, business en culturele aspecten. Het programma biedt een getalenteerde groep multidisciplinaire studenten de kans zich voor te bereiden op de dynamiek van de arbeidsmarkt, informeert hen over de verschillende facetten van China en maakt hen bewust van de kansen die China biedt.

RELEVANTIE

Het bachelorprogramma van de Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) is een nationaal honoursprogramma dat excellente Nederlandse bachelor studenten de kans biedt China te ervaren in een zomerprogramma met academische, business en culturele aspecten. Het programma biedt een getalenteerde groep multidisciplinaire studenten de kans zich voor te bereiden op de dynamiek van de arbeidsmarkt en maakt hen bewust van de kansen die China biedt.

VOOR BACHELOR STUDENTEN

Het NAHSS Bachelorprogramma is bedoeld voor tweede- en derdejaars bachelorstudenten van alle studierichtingen en hoopt de verdere (academische) carrière van studenten te beïnvloeden op een China-georiënteerde manier. Dit resulteert in een groeiend percentage van het NAHSS alumni netwerk dat actief betrokken is bij de bilaterale relaties door stages in China, studies in of over China of projecten voor NAHSS partners.

Aan de eerste editie in 2012 namen 30 studenten deel; 75 studenten participeerden in het NAHSS Bachelorprogramma van 2013. In 2014 groeide dit aantal verder tot 100. Het aantal locaties is daarnaast gegroeid: in 2013 werden de steden Beijing, Shanghai en Taipei toegevoegd aan de stad Hong Kong, en in 2016 is ook Chengdu in het programma opgenomen. Vanaf 2019 zijn de NAHSS-steden Hong Kong, Beijing, Shanghai, Chengdu en Shenzhen.

HET ABC-PROGRAMMA

Academisch

  • Het deelnemen aan een internationale zomerschool van vijf weken op een prestigieuze universiteit in Beijing (Peking University), Chengdu (Sichuan University), Hong Kong (Chinese University of Hongkong) of Shenzhen (Harbin Institute of Technology Shenzhen).

Business

  • Het bezoeken van bedrijven tijdens het voorbereiden traject in Nederland en tijdens het verblijf in China.
  • De deelnemers voeren een project uit voor één van de gewaardeerde partners van de NAHSS. In een multidisciplinair team werken zij samen aan een consultancy-vraagstuk. Dit project is meestal, maar niet noodzakelijk, gekoppeld aan het overkoepelende thema van de NAHSS.

Cultuur

  • In het voorbereidende traject in Nederland kunnen er Chinese taal- en cultuurlessen gevolgd worden.
  • In China worden de deelnemers gekoppeld aan een Chinese buddy.
  • Er worden elk jaar verschillende culturele excursies georganiseerd in China.

Business- en Cultuurweek

De Business- en Cultuurweek is de afsluitende week van het programma in China. Deze week vindt plaats in Shanghai, waar alle deelnemende studenten samenkomen. Hier worden de academische, business en culturele aspecten verbonden. Tijdens deze week zullen de deelnemers aan de projecten werken, ruimte krijgen voor onderzoek in Shanghai, verschillende toonaangevende bedrijven bezoeken, culturele uitstapjes maken en natuurlijk het delen van de opgedane ervaringen onder alle deelnemers. Deze Business- en Cultuur week verbindt de verschillende aspecten van het programma en sluit het programma in Azië daarom op perfecte wijze af.

Overkoepelend thema

Naast de academische, business en culturele aspecten werken de deelnemers aan een project in nauwe samenwerking met één van de NAHSS partners. Elk jaar staat hierbij een relevant en actueel overkoepelend thema centraal, waarbij de focus vanzelfsprekend op China ligt. Het overkoepelende thema van 2020 is The Power of Connectivity. Lees hier meer over dit thema.

Na terugkomst in Nederland presenteren de deelnemers hun bevindingen en aanbevelingen aan de partners op het hoofdkantoor van de desbetreffende partner. Tevens wordt elke editie gezamenlijk afgesloten met de slotceremonie op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Hier ontvangen alle NAHSS participanten hun certificaat en kunnen alle deelnemers en NAHSS partners ervaringen en ideeën uitwisselen tijdens een afsluitende receptie.