Historie en Doelen

China is één van de snelst groeiende landen in de wereld. Voor Nederland – een open en export-georiënteerde economie – is China van vitaal belang; de Nederlandse export naar China is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid. In 2012 onderstreepte de Adviesraad voor Wetenschap, technologie en Innovatie het belang China voor Nederland. Als gevolg van de beperkte internationale mobiliteit van Nederlandse studenten (slechts 0.10% van de Nederlandse studenten studeerde in 2012 in Azië), hebben Nederlandse studenten echter weinig kennis van en ervaring met de Chinese cultuur en het zakennetwerk. Door de toenemende rol van China op het wereldtoneel is het steeds belangrijker dat meer mensen China begrijpen, juist daarom is de NAHSS nu relevant. Om Nederlands talent voor te bereiden op de internationale arbeidsmarkt en de immer groeiende vraag naar kennis van de Chinese cultuur is het belangrijk dat Nederlands talent de kans krijgt China te ervaren, waardoor deze generatie de bilaterale relaties kan versterken.

Oprichting

Het bovenstaande idee is het fundament van de Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS). In 2012 is de NAHSS opgericht door de Universiteit Utrecht, de TU Delft, McKinsey & Company en AkzoNobel. Inmiddels hebben alle Nederlandse onderzoeksuniversiteiten, vier ministeries en toonaangevende Nederlandse en Chinese multinationals hun krachten gebundeld in dit programma en vormen ze zo een uniek triple helix netwerk dat investeert in de toekomst van excellente Nederlandse studenten door hen een China-georiënteerde ervaring te bieden.

China

Sinds de oprichting in 2012 legt de NAHSS zich actief toe op het uitdragen van het belang van kennis en ervaring met betrekking tot China. Het voorlichten en enthousiasmeren van studenten, uitwisseling van kennis, het verbeteren van de relaties tussen China en Nederland en het creëren van bewustwording van het (toekomstige) belang van het continent behoren tot de doelen van de NAHSS. Het werken aan een bilateraal netwerk en wederzijds begrip van zowel Nederlandse als Chinese studenten, bedrijven, universiteiten en overheidsorganen staan hierbij centraal.

Honours

Bovenstaande doelen worden gerealiseerd door het organiseren van een nationaal honoursprogramma dat excellente bachelorstudenten van alle Nederlandse universiteiten en uit alle disciplines de kans geeft China en al haar facetten te ervaren in een zomerprogramma met academische, business en culturele aspecten. De deelnemers ervaren zo met eigen ogen de dynamiek van China, waarmee de NAHSS probeert niet alleen het belang van China voor Nederland te benadrukken, maar ook hoopt zo de verdere (academische) carrière van studenten te beïnvloeden op een China-georiënteerde manier. De afgelopen jaren is de NAHSS hierin geslaagd; 1/3 van onze alumni komt namelijk nog dagelijks in aanraking met Azië.