Historie

Sinds enige decennia is China één van de snelst groeiende landen ter wereld. Voor Nederland, een land met een open en export-georiënteerde economie, is het land van vitaal belang. China is één van Nederland's grootste handelspartners wat betreft import alsmede export. Gegeven dat China door haar ecomische groei in korte tijd is uitgegroeid tot een van 's werelds grootste economieën, is de invloed van het land op het wereldtoneel onmiskenbaar. Tegelijkertijd is de relatie tussen China en 'het Westen' veel veranderd. Dit is ook merkbaar in de rest van Azië, specifiek Zuidoost-Azië, waar veel bedrijvigheid en ontwikkeling naar uitwijdt. Om in Nederland studerende studenten voor te bereiden op een wereld met sterke Aziatische invloeden, is het belangrijk dat studenten de mogelijkheid geboden wordt om hun kennis te verbreden. De NAHSS biedt studenten deze kans, om hen zo voor te bereiden op een toekomst waarin Zuidoost-Azië en China een grote rol spelen in alle sectoren.

Oprichting

De NAHSS is in 2012 opgericht door de Universiteit Utrecht, TU Delft, McKinsey & Company en AkzoNobel. Tegenwoordig wordt de NAHSS ondersteund door twaalf Nederlandse onderzoeksuniversiteiten, vier Nederlandse ministeries en een veelvoud aan toonaangevende Nederlandse en Aziatische multinationals. Met behulp van dit onderscheidende triple helix netwerk investeert de NAHSS in de toekomst van in Nederland studerende studenten door hen de kans te bieden om kennis op te doen over Zuidoost-Azië en China.

Azië

Sinds de oprichting in 2012 legt de NAHSS zich actief toe op het uitdragen van het belang van het hebben van kennis over en ervaring met China. In lijn met de opgezette diversificatie strategie verbreedt de NAHSS sinds kort haar focus buiten China om ook naar Zuidoost-Azië. Het voorlichten en enthousiasmeren van studenten en het faciliteren van discussie vanuit verschillende perspectieven omtrent actuele onderwerpen behoren tot de doelen van de NAHSS. Het opzetten en versterken van een netwerk van NAHSS alumni, bedrijven, universiteiten en ministeries met kennis over en ervaring met Azië staat hierbij centraal.

Honours

Origineel werden de doelen van de NAHSS gerealiseerd door het organiseren van een nationaal honoursprogramma voor ambitieuze bachelorstudenten van verschillende Nederlandse universiteiten en studies. Recent is het programma niet meer alleen gericht op honours studenten, maar ook op studenten die zich op een andere manier onderscheiden. Met dit programma krijgen deze studenten de kans om te leren over Zuidoost-Azië en China tijdens een zomerprogramma met academische, business en culturele aspecten. De deelnemers volgen colleges van vooraanstaande Azië-experts over hun activiteiten in de Aziatische en/of internationale markt. Door experts uit uiteenlopende sectoren aan het woord te laten, probeert de NAHSS studenten bewust te laten worden van alle facetten van Zuidoost-Azië en China. Op deze manier worden de studenten voorbereid op een toekomst waarin ze in contact zullen komen met Azië en haar invloeden.