Historie

Sinds enige decennia is China één van de snelst groeiende landen ter wereld. Voor Nederland, een land met een open en export-georiënteerde economie, is het land van vitaal belang. China is één van Nederland's grootste handelspartners wat betreft import alsmede export. Gegeven dat China door haar ecomische groeie binnen enkele jaren 's werelds grootste economie zal worden, neemt de invloed van het land op het wereldtoneel enkel toe. Echter, het aandeel van Nederlands-sprekende studenten dat naar Azië afreist, en naar China in het bijzonder, is beperkt. Hierdoor hebben studenten relatief weinig kennis over en ervaring met China. De NAHSS biedt studenten een kans om meer te leren over China, om hen zo voor te bereiden op een toekomst waarin China een grote rol speelt in alle sectoren.

Oprichting

De NAHSS is in 2012 opgericht door de Universiteit Utrecht, TU Delft, McKinsey & Company en AkzoNobel. Tegenwoordig wordt de NAHSS ondersteund door elf Nederlandse onderzoeksuniversiteiten, vier Nederlandse ministeries en een veelvoud aan toonaangevende Nederlandse en Aziatische multinationals. Met behulp van dit onderscheidende triple helix netwerk investeert de NAHSS in de toekomst van Nederlands-sprekende studenten door hen de kans te bieden om kennis op te doen over China.

China

Sinds de oprichting in 2012 legt de NAHSS zich actief toe op het uitdragen van het belang van het hebben van kennis over en ervaring met China. Het voorlichten en enthousiasmeren van studenten, uitwisseling van kennis en faciliteren van discussie over onderwerpen waar zowel inwoners van Nederland als China belangen in hebben, behoren tot de doelen van de NAHSS. Het opzetten en versterken van een netwerk van NAHSS alumni, bedrijven, universiteiten en ministeries met kennis over en ervaring met China staat hierbij centraal.

Honours

De doelen van de NAHSS worden gerealiseerd door het organiseren van een nationaal honoursprogramma voor ambitieuze bachelorstudenten van verschillende Nederlandse universiteiten en studies. Met dit programma krijgen deze studenten de kans om te leren over China en Azië tijdens een zomerprogramma met academische, business en culturele aspecten. De deelnemers volgen colleges van vooraanstaande China-experts over hun activiteiten in de Chinese en/of internationale markt. Door experts uit uiteenlopende sectoren aan het woord te laten, probeert de NAHSS studenten bewust te laten worden van alle facetten van China en Azië. Op deze manier worden de studenten voorbereid op een toekomst waarin ze in contact zullen komen met China en haar invloeden.