Missie en visie

De NAHSS is in 2012 opgezet om de Nederlandse student, die weinig in contact kwam met China, te informeren over China en hen bewust te maken van de toenemende rol op het wereldtoneel van het land. Inmiddels kan men niet meer om China heen. Ongeacht het type carrière dat de Nederlandse studenten bewandelen, zullen zij in contact komen met China en haar invloeden. Om Nederlandse studenten hierop voor te bereiden, streeft de NAHSS erna om de kennis over China haar rol op het internationale toneel onder de Nederlandse studenten te vergroten. Dit doet zij door verschillende perspectieven omtrent actuele onderwerpen te belichten en de discussie hierover te faciliteren. De NAHSS opereert hierin volledig onafhankelijk.

Jaarlijks worden zeventig tot honderd ambitieuze Nederlandse studenten van deelnemende universiteiten geselecteerd om deel te nemen aan het programma. Om deze studenten een zo volledig mogelijk beeld van de Chinese cultuur, maatschappij en relaties te laten vormen, zijn alle programmaonderdelen opgezet vanuit een duidelijke missie en visie.

MISSIE

De NAHSS wil Nederlandse topstudenten voorbereiden op hun carrière in een wereld waarin China een grote rol speelt in alle sectoren.

  • Kennis over China vergroten onder studenten door hen bewust te maken van alle facetten van China;
  • Het faciliteren van de discussie over onderwerpen waar zowel Nederlanders als Chinezen belangen in hebben;
  • Het opzetten en versterken van een netwerk van NAHSS alumni met kennis over en ervaring met China.

VISIE

De NAHSS streeft naar een toekomst waarin:

  • Nederlandse studenten voorbereid zijn in hun latere carrière met China als grote speler op het wereldtoneel;
  • Een significant deel van de Nederlandse studenten in contact komt met en leert over China;
  • Nederlandse studenten open en goed geïnformeerd het debat aangaan over geopolitieke kwesties.

NAHSS Alumni