Missie en visie

De NAHSS is in 2012 opgericht om de Nederlandse student, die weinig in contact kwam met Azië, te informeren over dit werelddeel en hen bewust te maken van haar toenemende rol. Destijds is er gekozen voor een focus op China, gezien de enorm groeiende positie van dit land. Inmiddels is China één van de grootste economiën in de wereld. Ongeacht het type carrière dat de Nederlandse studenten bewandelen, zullen zij in contact komen met China en haar invloeden. Tegelijkertijd is de relatie tussen 'het westen' en China snel aan het veranderen. Omwille van deze ontwikkeling verbreedt de NAHSS sinds enkele jaren haar scope naast China ook naar het opkomende Zuidoost-Azië. Om Nederlandse studenten voor te bereiden op een wereld met sterke Aziatische invloeden, streeft de NAHSS ernaar om de kennis over Zuidoost-Azië en China onder de Nederlandse studenten te vergroten. Het doel van de NAHSS is om verschillende perspectieven omtrent actuele onderwerpen te belichten en de discussie te faciliteren. De NAHSS opereert hierin volledig onafhankelijk.

Jaarlijks worden zeventig tot honderd ambitieuze studenten van deelnemende universiteiten geselecteerd om deel te nemen aan het programma. Om deze studenten een zo volledig mogelijk beeld van de Aziatische culturen, maatschappij en internationale relaties te laten vormen, zijn alle programmaonderdelen opgezet vanuit een duidelijke missie en visie.

MISSIE

De NAHSS wil Nederlandse topstudenten voorbereiden op hun carrière in een wereld waarin Zuidoost-Azië en China een grote rol spelen in alle sectoren.

  • Kennis over Zuidoost-Azië en China vergroten onder studenten door hen bewust te maken van alle facetten van dit werelddeel.
  • Het faciliteren van de discussie over onderwerpen waar verschillende perspectieven worden belicht.
  • Het opzetten en versterken van een netwerk van NAHSS alumni met kennis over en ervaring met Azië.

VISIE

De NAHSS streeft naar een toekomst waarin:

  • Studenten voorbereid zijn in hun latere carrière met Zuidoost-Azië en China als grote spelers op het wereldtoneel.
  • Een significant deel van de studenten kennis heeft ontwikkeld over Zuidoost-Azië en China.
  • Studenten open en goed geïnformeerd het debat aangaan over geopolitieke kwesties.