Missie en visie

De NAHSS is opgezet om Nederlandse studenten bewust te maken van toenemende rol van China. Kort gezegd is de NAHSS een nationaal excellentietraject voor ambitieuze Nederlandse studenten met een interesse in China. Op deze wijze draagt de NAHSS bij aan het versterken van de bilaterale relaties tussen Nederland en China. Dit poogt zij te doen door haar deelnemers zo volledig mogelijk te informeren over China en haar (business)cultuur, in de hoop hen te enthousiasmeren voor een China-georiënteerde carrière. Om de honderd deelnemende studenten een zo volledig mogelijk beeld van de Chinese maatschappij te laten vormen, zijn alle programmaonderdelen opgezet vanuit een duidelijke missie en visie.

MISSIE

Nederlandse topstudenten in aanraking brengen met en hen informeren over China. Door de studenten bewust te maken van de toenemende rol van dit land op het wereldtoneel en hen voor te bereiden op een China-georiënteerde carrière, kan deze generatie de bilaterale relaties versterken.

  • Bewustwording van en kennis over China vergroten door studenten op een brede manier te informeren;
  • Mogelijkheden creëren om studenten voor te bereiden op een China-georiënteerde carrière;
  • Het opzetten en versterken van een nationaal publiek-privaat netwerk van Nederlandse en Chinese organisaties.

VISIE

Een toekomst waarin:

  • Nederlandse studenten zich volledig bewust zijn van de groter wordende rol van China;
  • Een significant deel van Nederlandse studenten jaarlijks naar China gaat;
  • Het gebruikelijk is dat zij daar een carrière opbouwen.

NAHSS Alumni

Code of Conduct

Onze Code of Conduct beschrijft de waarden die richting geven aan het werken voor, samenwerken met en het deelnemen aan de Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS). Klik hier om onze Code of Conduct te lezen.