Onderzoek

Tijdens het NAHSS bachelorprogramma doen de studenten onderzoek en werken zij aan projecten in opdracht van onze partners. De focus ligt hierbij op China en in het bijzonder op het overkoepelende thema van de betreffende NAHSS editie. Dit thema is ieder jaar een actueel onderwerp met relevantie voor zowel Nederland als China. Het thema voor de NAHSS 2021 is The Power of Connectivity. De resultaten van alle projecten worden vormgegeven in het NAHSS magazine. Daarnaast presenteren alle deelnemers hun projectwerk ook aan de partner in bijvoorbeeld de vorm van een paper, tijdschrift of presentatie.

Onderzoek NAHSS 2019 – Sustainable Growth

De afgelopen NAHSS editie was gericht op het thema Sustainable Growth. Maar liefst dertien projectgroepen voerden een project uit voor één van de partners, waarbij dit overkoepelende thema centraal stond. De projecten hebben zich gericht op de verschillende aspecten van het proces van duurzame groei in verschillende sectoren. Zeker in de snelgroeiende economie van China, is het belangrijk om de processen duurzaam te maken. De projectgroepen hebben een rapport, magazine of presentatie gemaakt waarin ze hun resultaten hebben gepresenteerd aan de partner. Daarnaast zijn de resultaten en aanbevelingen van alle projecten te vinden in het NAHSS magazine. Klik hier om dit magazine te lezen, of mail naar info@nahss.nl om een kopie van het magazine te krijgen.

ONDERZOEK VAN VOORGAANDE JAREN

2018

In 2018 richtte de NAHSS zich op het thema Digital Society. Dertien projectgroepen voerden een project uit voor één van de partners, waarbij dit overkoepelende thema centraal stond. Een samenvatting van alle projecten is te vinden in het NAHSS magazine. Klik hier om dit magazine te lezen.

2017

In 2017 richtte de NAHSS zich op het thema Health & Aging. Dertien projectgroepen voerden een project uit voor één van de partners, waarbij dit overkoepelende thema centraal stond. Een samenvatting van alle projecten is te vinden in het NAHSS magazine. Klik hier om dit magazine te lezen.

2016

In 2016 was het thema van de NAHSS The Chinese Circular Economy. De Chinese economie heeft zich enorm snel ontwikkeld, wat betekent dat er veel resources gebruikt worden. Als deze resources niet herbruikt of recyclet worden, hebben we een groot probleem. Tien projectgroepen hebben zich daarom bezig gehouden met dit thema. De resultaten zijn gebundeld in het NAHSS magazine van 2016, dat hier te lezen is.

2015

Het thema van de NAHSS 2015 was Chinese Innovation. Dit thema bevatte onderzoek naar de sectoren ‘Sustainable Living’, ‘Government & Society’ en ‘Smart Cities’. De resultaten en aanbevelingen zijn te vinden het in NAHSS Magazine. Klik hier om dit magazine te lezen.

2014

In 2014 breidde de NAHSS zich uit van 75 naar 100 deelnemers. Deze 100 deelnemers werden verdeeld over tien projectgroepen die zich allemaal focusten op het overkoepelende thema Urbanisation. Vijf projecten werden ontworpen en begeleid door de partners van de NAHSS (zowel bedrijven als ministeries) en de andere vijf projecten werden georganiseerd door Het Financieele Dagblad. De vijf teams die werkten aan projecten voor Het Financieele Dagblad publiceerden hun resultaten in een artikel, dat via deze link te lezen is. De resultaten van alle tien projectgroepen zijn samengevoegd in het NAHSS magazine van 2014. Klik hier om deze resultaten te bekijken.

2013

Het thema van de NAHSS 2013 was Doing Business with China met de bijbehorende onderzoeksvraag: ‘How can we enhance Dutch business with China?’ De groep werd verdeeld in vier projectgroepen om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, namelijk: outsourcing, Chinese top talent, green labeling en entrepreneurship. Alle bevindingen en aanbevelingen zijn te lezen in deze flyer.

2012

In 2012 stond de volgende onderzoeksvraag centraal voor alle 30 NAHSS deelnemers: How can we maximize the exposure of dutch students to China and how can the NAHSS optimally contribute to this? De groep werd vervolgens in vijf subgroepen verdeeld om deze onderzoeksraag te beantwoorden. De aanbevelingen van de groep kunnen hier gelezen worden.