Programma

De Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) is een nationaal honours programma dat als doel heeft om ambitieuze Nederlands-sprekende studenten voor te bereiden op een toekomst met Zuidoost-Azië en China als grote spelers op het wereldtoneel. Deelnemers leren over dit deel van Azië door middel van een voorbereidend traject en zomerprogramma dat academische, business en culturele aspecten bevat. Studenten van verschillende universiteiten en studies werken samen aan een consultancy project, volgen colleges van Azië-experts, bezoeken toonaangevende multinationals, nemen deel aan een Nederlandse zomerschool en een reis naar Singapore en Maleisië.

RELEVANTIE

China is één van de grootste markten ter wereld geworden. Voor Nederland, een land met een open en export-geörienteerde economie, is het land van cruciaal belang. China is namelijk één van Nederlands grootste handelspartners wat betreft zowel import als export. Gegeven dat China door zal groeien tot de grootste economie wereldwijd, zal het belang van het land enkel toenemen. Tegelijkertijd is de relatie tussen 'het westen' en China snel aan het veranderen. Deze ontwikkeling wordt ook gevoeld in het nabijgelegen Zuidoost-Azië, waar bedrijven hun werkzaamheden naar verplaatsen. Om studenten voor te bereiden op een snel ontwikkelende wereld met sterke Aziatische invloeden, is het belangrijk dat zij de kans krijgen om hun kennis over China en Zuidoost-Azië te verbreden. De NAHSS biedt studenten deze kans en probeert zo de volgende generatie studenten voor te bereiden op een toekomst waarin dit deel van Azië een grote rol speelt in alle sectoren.

VOOR BACHELOR STUDENTEN

De NAHSS is een honoursprogramma bedoeld voor tweede- en derdejaars bachelorstudenten met als doel deze studenten voor te bereiden op een carrière met Zuidoost-Azië en China als belangrijke spelers in alle sectoren. Een groeiend percentage van NAHSS alumni komt nog dagelijks in contact met Azië na deelname aan de NAHSS door middel van stages, studies, en werk voor de NAHSS partners.

In 2012 namen 30 studenten deel aan de eerste editie van de NAHSS. Een jaar later steeg dit nummer naar 75 studenten. Van 2014 tot en met 2019 namen er jaarlijks 100 studenten deel aan het programma. Vanwege Covid-19 is het deelnemersaantal gereduceerd naar 70 studenten in 2021 en 2022. Naast het toenemende alumni netwerk van de NAHSS, is ook het aantal bezochte locaties over de jaren gestegen. In 2012 bezochten de studenten enkel Hong Kong, vanaf 2016 werden daar ook Beijing, Chengdu en Taipei aan toegevoegd. In 2019 verving Shenzhen Taipei. In 2022 is de delegatie afgereisd naar Singapore. Ook in 2023 zal de Azië reis naar Singapore gaan, met als extra bestemming Kuala Lumpur. Wie weet wat de toekomst allemaal nog zal brengen aan NAHSS locaties!

HET ABC-PROGRAMMA

Academisch

  • De NAHSS studenten volgen colleges gericht op Zuidoost-Azië en China in relatie tot Nederland aan de Universiteit Leiden tijdens de Take-Off. Deze vindt plaats in aanloop naar de Azië reis. De thema's beslaan economie, politiek, management, techniek en sociale wetenschappen.
  • Gedurende het voorbereidende traject volgen de studenten colleges van Azië-experts en krijgen ze verschillende workshops over soft skills. Zo worden ze optimaal voorbereid op het zomerprogramma.

Business

  • Deelnemende studenten voeren een consultancy project uit voor een partner van de NAHSS. De multidisciplinaire projectgroepen bestaan uit studenten van verschillende universiteiten en studieachtergronden.
  • Deelnemers van de NAHSS nemen gedurende het voorbereidende traject deel aan inhousedagen bij partners van de NAHSS. Hierbij krijgen deelnemers een inkijk bij Nederlandse partijen die samenwerken met Aziatische partijen en vestigingen van Aziatische partijen in Nederland.
  • Ook in Azië bezoeken de deelnemers een groot aantal bedrijven en organisaties uit verscheidene sectoren. Hierdoor krijgen ze een brede impressie van de lokale markt en arbeidsethos.

Cultuur

  • In het voorbereidende traject in Nederland kunnen er door de deelnemers Chinese taal- en cultuurlessen gevolgd worden.
  • Tijdens de reis naar Singapore en Maleisië komen studenten in aanraking met verschillende Aziatische culturen. De Chinese cultuur wordt tastbaar doordat 75% van de bevolking van Singapore een Chinese achtergrond heeft. Ook in Maleisië is 1/3 van de bevolking van Chinese afkomst.
  • Er worden elk jaar verschillende culturele workshops georganiseerd om de Aziatische cultuur te ervaren.

Het zomerprogramma: de Nederlandse zomerschool en de reis naar Singapore en Maleisië

Het zomerprogramma is het hoogtepunt van elke NAHSS editie. Voor de NAHSS 2023 start het zomerprogramma met een drie-daagse Take-Off in Nederland, waarbij de studenten colleges en workshops volgen aan Universiteit Leiden. Hierop aansluitend reizen de studenten drie weken af naar Singapore en Maleisië tussen midden juli en begin augustus. Hierbij ervaren zij de academische wereld, het bedrijfsleven en de cultuur vanuit de eerste hand. Gedurende de reis voeren de studenten veldwerk uit, bezoeken ze verschillende toonaangevende multinationals, volgen ze een tweedaags programma aan de National University of Singapore, bezoeken de Nederlandse ambassade, nemen deel aan culturele activiteiten en delen kennis en ervaringen met andere deelnemers. De reis verbindt de verschillende onderdelen van het NAHSS programma en is daardoor de perfecte afsluiter van de editie.

Overkoepelend thema: projecten

De deelnemers van de NAHSS werken gedurende hun deelname aan een consultancy project in opdracht van één van de partners van de NAHSS. De project teams bestaan uit een mix van studenten van verschillende universiteiten en studies, om zo multidisclinaire projectgroepen te vormen waarin werschillende werkmethodes verkend kunnen worden. De teams worden intensief ondersteund door project coaches (NAHSS-alumni) en projectbegeleiders (vanuit de partners). Elk jaar zijn de projecten gelinkt aan een overkoepelend thema dat relevant is voor zowel Nederland als China. In 2023, het thema is Reinventing Growth & Globalisation. Klik hier om meer over dit thema te leren.

Na terugkomst in Nederland presenteren de deelnemers van de NAHSS hun onderzoeksresultaten en adviezen aan alle partners tijdens de Slotceremonie. Bij dit evenement komen deelnemers, partners en alumni samen om ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.