Thema NAHSS edities

Thema NAHSS 2024 – Navigating Change

Tijdens het NAHSS programma doen de studenten onderzoek door middel van een consultancy project bij één van onze partners. Alle projecten focussen zich hierbij op Azië en zijn gerelateerd aan het overkoepelende thema van de betreffende NAHSS editie. Dit thema is ieder jaar een actueel onderwerp met relevantie voor zowel Nederland als Azië. Het thema voor de NAHSS 2024 is Navigating Change. Klik hier om meer te lezen over dit thema.

ONDERZOEKEN VAN VOORGAANDE JAREN

2023

Na eeuwen van technologische vooruitgang en innovatie in internationale samenwerking heeft de wereld een ongekend niveau van globalisering bereikt. Tijdens de NAHSS 2023 deden 10 studententeams onderzoek naar het thema Reinventing Growth and Globalization. De delegatie keek naar een nieuw soort globalisering, die zich richt op veerkracht en duurzame innovatie, niet alleen op hyper-efficiëntie. De resultaten van deze projecten zijn hier te lezen, in het magazine van de NAHSS 2023.

2022

Langzaam wordt de wereld bewust van de gevolgen van het veranderende klimaat. China speelt hierin een cruciale rol, zowel in de oorzaak als in de oplossing. Met Curbing Climate Change als thema voor NAHSS 2022 is er door 11 projectgroepen gekeken naar duurzame ontwikkelingen en de rol van samenwerking tusen Nederland, de EU en China. De resultaten van deze consultancy projecten zijn hier terug te zien in het magazine van de NAHSS 2022.

2021

Ontwikkelingen op technologisch gebied zorgen voor een snel globaliserende wereld, zowel fysiek als digitaal. China loopt voorop in deze ontwikkelingen. Tijdens deze editie van de NAHSS hebben de studenten in elf projecten onderzoek gedaan naar The Power of Connectivity. De resultaten van deze consultancy projecten zijn hier terug te zien in het magazine van de NAHSS 2021. De projecten variëren van onderzoek naar de Nieuwe Zijderoute tot aan het doorlichten van de financiële groene energiemarkt.

2019

De NAHSS 2019 was gericht op het thema Sustainable Growth. Maar liefst dertien projectgroepen voerden een project uit voor één van de partners, waarbij dit overkoepelende thema centraal stond. De projecten hebben zich gericht op de verschillende aspecten van het proces van duurzame groei in verschillende sectoren. Zeker in de snelgroeiende economie van China, is het belangrijk om de processen duurzaam te maken. De resultaten van de onderzoeken zijn hier te lezen.

2018

Door alsmaar toenemende technologische ontwikkeling hebben wereldwijd steeds meer mensen toegang tot het internet. De Digital Society die ontstaat door deze digitale globalisering was het onderwerp van de NAHSS 2018. Begeleid door partners van de NAHSS, onderzochten 13 projectgroepen de effecten van deze maatschappelijke trend. De resultaten van de onderzoeken zijn hier te lezen in het magazine van de NAHSS 2018.

2017

De enorme naoorlogse geboortegolf doet de druk op het Chinese zorgstelsel stijgen. In 2017 onderzochten deelnemers van de NAHSS in dertien projectgroepen de gevolgen hiervan op maatschappij en het bedrijfsleven als onderdeel van het thema Health & Aging. De conclusies van de consultancy projecten, uitgevoerd voor de partners van de NAHSS, zijn hier te lezen in het magazine van de NAHSS 2017.

2016

In 2016 was het thema van de NAHSS The Chinese Circular Economy. De Chinese economie heeft zich enorm snel ontwikkeld, waarbij veel uitputbare grondstofreserves zijn aangeslagen. Als deze reserves niet herbruikt of recyclet worden, kunnen er mondiaal grote problemen ontstaan. Opgedeeld in tien projectgroepen hebben de deelnemers van de NAHSS 2016 zich bezig gehouden met deze problemen en mogelijke oplossingen ervoor. De resultaten van hun onderzoeken zijn gebundeld in het NAHSS magazine van 2016, dat hier te lezen is.

2015

Het thema van de NAHSS 2015 was Chinese Innovation. Dit thema bevatte onderzoek naar de sectoren ‘Sustainable Living’, ‘Government & Society’ en ‘Smart Cities’. De resultaten en aanbevelingen zijn te vinden het in NAHSS Magazine. Klik hier om dit magazine te lezen.

2014

In 2014 breidde de NAHSS zich uit van 75 naar 100 deelnemers. Deze 100 deelnemers werden verdeeld over tien projectgroepen die zich allemaal focusten op het overkoepelende thema Urbanisation. Vijf projecten werden ontworpen en begeleid door de partners van de NAHSS (zowel bedrijven als ministeries) en de andere vijf projecten werden georganiseerd door Het Financieele Dagblad. De vijf teams die werkten aan projecten voor Het Financieele Dagblad publiceerden hun resultaten in een artikel, dat via deze link te lezen is. De resultaten van alle tien projectgroepen zijn samengevoegd in het NAHSS magazine van 2014. Klik hier om deze resultaten te bekijken.

2013

Het thema van de NAHSS 2013 was Doing Business with China met de bijbehorende onderzoeksvraag: ‘How can we enhance Dutch business with China?’ De groep werd verdeeld in vier projectgroepen om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, zijnde: outsourcing, Chinese top talent, green labeling en entrepreneurship. Alle bevindingen en aanbevelingen zijn hier te lezen in de gemaakte flyer.

2012

In 2012 stond de volgende onderzoeksvraag centraal voor alle 30 NAHSS deelnemers: How can we maximize the exposure of Dutch students to China and how can the NAHSS optimally contribute to this? De groep werd vervolgens in vijf subgroepen verdeeld om deze onderzoeksvraag te beantwoorden. De aanbevelingen van de groep kunnen hier gelezen worden.